home

REZULTATE ANTICIPATE
› Reabilitarea infratucturii rutiere a 42,805 km, pe traseul Ţigănaşi – Vlădeni – Şipote – Plugari;
› Crearea a 123 de locuri de muncă directe temporare pe perioada implementării proiectului
› Creşterea traficului pe traseul DJ 282C, DJ 282, DJ 282B cu 3% în 5 ani
› Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei pe traseul DJ 282C, DJ 282, DJ 282B
› Economie de costuri pentru utilizatorii drumului judeţean 2.154.118 euro reprezentând economii de costuri cu operarea autovehiculelor în termen de 5 ani
› Economie de timp de transport realizată pe traseul DJ 282C, DJ 282, DJ 282B, 1.069.318 euro reprezentând economia de timp de transport realizată pe traseul DJ 282C, DJ 282, DJ 282B în termen de 5 ani
› Crearea a 112 locuri de muncă indirecte permanente în termen de 5 ani

harta DJ282