home

Incepand cu data de 8 septembrie 2009 Consiliul judetean Iasi deruleaza proiectul Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iaşi – Botoşani, selectat spre finantare in cadrul Programului Opereational de Dezvoltare Regionala 2007-2013.

 

Proiectul Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iaşi – Botoşani” face parte dintr-o strategie complexă de investiţii ale Consiliului Judetean Iasi, ce are ca obiectiv general îmbunătăţirea infrastructurii ,reabilitare şi modernizare a drumurilor judeţene şi aducerea ei la standarde europene.

 


Strategia cuprinde o prioritizare a 10 proiecte de reabilitare şi modernizare a drumurilor judeţene, realizată după următoarele criterii:
› posibilitatea de deschidere a drumului judeţean la drum naţional/european;
› număr de locuitori deserviţi şi posibilităţi de decongestionare a traficului de pe alte artere de legătură;
› starea actuală de viabilitate a drumului judeţean;
› traficul auto;
› gradul de dificultate al traseului;
› creşterea gradului de urbanizare;
› susţinerea creşterii economice (accesul la reţeaua de drumuri naţionale şi europene a agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în zona rurală).

 

În cadrul acestei strategii sunt în implementare o serie de proiecte de investiţii similare finanţate prin Programul Operational Regional 2007-2013:
Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judeţului Neamţ-Iasi-limita judeţului Suceava,
Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean de interes regional DJ 248, Iaşi-Vaslui,
Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ244D Huşi-Coropceni(DN24).

 

Proiectul Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 282, DJ 282C Iaşi – Botoşani se înscrie în cadrul acţiunilor prevăzute în cadrul Programului de Dezvoltare Economică şi Socială a Judetului Iaşi.

 

Atingerea obiectivelor de dezvoltare economică şi socială a judeţului Iaşi este condiţionată de asigurarea unei infrastructuri de transport corespunzătoare, necesară accesibilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi a agenţilor economici dinspre zonele cu structură de dezvoltare deficitară spre polii regionali de creştere economică.


 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Accelerarea creşterii economice a zonelor defavorizate din Regiunea de Nord-Est în vederea asigurării dezvoltării durabile şi a diminuării disparităţilor interregionale.

 

OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI
Îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor cu dezvoltare structurală deficitară, aflate la graniţa judeţelor Iaşi şi Botoşani, la polii regionali de dezvoltare economică.

 


VALOARE TOTALĂ PROIECT REVIZUIT:
Valoarea proiectului este de 82.038.960,46 lei din care: valoarea totală eligibilă este de 58.237.042,60 lei.

 

DURATA PROIECTULUI:
Durata de implementare a proiectului, cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi de proiect, este de 29 de luni, din care lucrari de construcție – 18 luni.

 

Infrastructura rutieră propusa a fi reabilitată prin proiectul tehnic revizuit = 42,805 Km, compusă din următoarele tronsoane de drum:
DJ 282 C: km 0+000 – 25+930; L=25,93 km;
(în plus, lucrări consolidare terasament pe DJ 282 C, Km 24 + 350 – Km 25 + 450)
DJ 282: km 45+010 – 51+447,93; L=6,438 km;
DJ 282 B: km 24+400 – 34+836,75; L=10,437 km, detaliati astfel:
          o km 24 + 400 – 27 + 243 sector cu I.G.=81.4, soluţia fiind ranforsarea structurii rutiere după efectuarea reparaţiilor pe cca. 20% din suprafaţă;
          o Km 27 + 243 – 27 + 975 sector ce are la această dată doar fundaţia de balast;
          o Km 28 + 959 – 30 + 426 sector cu îmbracăminte asfaltică degradată I.G.=87.9 soluţia fiind ranforsarea structurii rutiere după efectuarea reparaţiilor pe cca 15-20% din suprafaţă.


Reabilitarea si modernizarea tronsoanelor din drumurile judetene DJ282C, DJ282, DJ282B Iasi-Botosani va contribui la:
› Fluidizarea traficului;
› Reducerea timpului de calatorie a circulatiei intre localitati
› Eliminarea gradului de siguranta a circulatiei intre localitati
› Implementarea unor masuri de imbunatarire a calitatii mediului inconjurator si de dezvoltare durabila

 

Investitia se compune din reabilitarea si modernizarea urmatoarelor tronsoane:
› DJ282C, km 0+000-26+082
› DJ 282, km 45+010-51+960
› DJ 282B, km 27+975-28+973 si km 30+426-34+740

 

Obiectivele acestei investiții au fost structurate astfel:
1. DRUMURI - REST DE EXECUTIE (Reabilitarea tronsoanelor din DJ 282 C, km 0+000 – 25+930; DJ 282, km 45+010- 51+447,93, DJ 282 B, km 27+975 – 28+959,42 si km 30+426-34+836,75 – inclusiv amenajarea drumurilor laterale si lucrarile aferente de amenajare a teritoriului si protectia mediului);
2. DRUMURI - LUCRARI NOI (reabilitarea și modernizare tronsoanelor de drum judetean DJ 282 B: km 24+400 – 27+243, km 27 + 243 – 27 + 975, km 28+959 – 30+426);
3. PODURI:
         - Podul pe DJ 282C, km 17+261 peste raul Borsa la Borsa;
         - Podul pe DJ 282C, km 17+771 peste raul Borsa;
         - Podul pe DJ282C, km 18+535 peste raul Jijia - lucrări suplimentare de consolidare             infrastructură, constând in:
                  o baraj de pamant provizoriu;
                  o umpluturi;
                  o prag deversor;
                  o disipator de energie;
                  o lucrari de protectie gabioane;
         - Podul pe DJ 282, km 48+838 peste raul Mitoc;
         - Podul pe DJ282B, km 24 + 676, pod nou peste raul Recea (la Sipote);
         - Podul pe DJ282B, km 29+988 peste Scurgere la Plugari;
         - Podul pe DJ282B, km 32+076, pod nou peste parâul lui Vasile (la Plugari);

4. ORGANIZARE DE SANTIER.

La proiectarea modernizarii tronsoanelor de drum judetean, se impune a se respecta urmatorii parametric tehnici, astfel:

  • Imbracaminte de astfalt

 

  • Lungimea totala a tronsoanelor de drum

42,805 Km

  • Latime platforma

8.00m

  • Latime parte carosabila

6.50m

  • Benzi de incadrare

2 x 0.25

  • Latime acostamente

2 x 0.75

  • Panta transversala parte carosabila

2.50%

  • Panta transversala acostamente

4.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proiectarea modernizarii tronsoanelor de drum judetean, se impune a se respecta urmatorii parametric tehnici, astfel:
› Imbracaminte de astfalt
› Lungimea totala a tronsoanelor de drum , Ltotal =37,763km.
› Latimea platformei, pe toate tronsoanele, Bp=8,00 m
› Latimea partii carosabile, pe toate tronsoanele, Bc = 6,50 m
› Numarul de benzi de circulatie =2 buc
› Latimea benzii de circulatie = 3.25 m
› Benzi de incadrare, pe fiecare sector = 2 x 0,25m (fac parte din latimea acostamentelor)
› Acostamente = 2x1,00m (din care: banda de incadrare =0,25 si acostamentul =0,75)
› Viteza de proiectare 60km/h.

 

Reabilitarea a 5 poduri si constructia a 2 poduri noi
› Podul pe DJ282C km 17+261 peste raul Borsa la Borsa
› Podul pe DJ282C Borsa – Vladeni km 17+771 peste raul Borsa

› Podul pe DJ282C Borsa – Vladeni km 18+535 penste raul Jijia.
› Podul pe DJ282 Halceni – Sipote km 48+838 peste raul Mitoc
› Podul pe DJ282B Sipote – Plugari km 24 + 676 peste raul Recea (la Sipote) – pod nou
› Podul pe DJ282B Sipote – Plugari km 29+988 peste Scurgere la Plugari
› Podul pe DJ282B Sipote – Plugari km 32+076 peste parâul lui Vasile (la Plugari) – pod nou


GRUPUL/GRUPURILE ŢINTĂ
› 17.125 locuitori ai localităţilor Ţigănaşi – Vlădeni - Şipote – Plugari

 

BENEFICIARI DIRECŢI
› 1.170 vehicule/zi – utilizatorii drumului;
› 219 agenţii economici înregistraţi în comunele Şipote, Ţigănaşi, Plugari şi Vlădeni;
› 152.797 turiştii judeţului Iaşi;
› Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de solicitant.

 

BENEFICIARI INDIRECŢI
› 813.943 locuitori – populaţia judeţului Iaşi ;
› 456.765 locuitori – populaţia judeţului Botoşani ;
› 3.362 transportatori din Regiunea de Nord-Est ;
› 621.600 turiştii care vizitează Regiunea de Nord-Est ;
› Investitorii privaţi din Regiunea de Nord-Est.

 

ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SUNT:
› Organizarea activităţii Unităţii de Implementare a Proiectului;
› Monitorizarea şi evaluarea proiectului;
› Organizarea procedurilor de achiziţie a serviciilor de proiectare şi realizarea proiectului tehnic;
› Organizarea procedurilor de achiziţie a serviciilor de audit, dirigenţie de şantier, management de proiect şi publicitate;
› Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor de construcţii;
› Realizarea lucrărilor de construcţii;
› Managementul proiectului;
› Auditul proiectului;
› Publicitatea proiectului.


harta DJ282