Parteneri

Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași Cod SMIS 19732

Consiliul Judeţean Iaşi derulează, în calitate de beneficiar, proiectul Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași (Cod SMIS 19732). Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013

small_image

Descrierea proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală din Regiunea de Dezvoltare Nord Est pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.

small_image

Grupul țintă

Pacienţii Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, respectiv în număr de 48.505 de persoane în primul an de operare.

small_image

Finanțare

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

small_image

Durata de implementare

Implementarea proiectului a demarat în data de 12 august 2013 și va fi finalizată în luna octombrie 2015. Costul total al proiectului este de 9.754.837,91 lei, din care 7.652.536,63 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă.