Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

REABILITAREA MĂNĂSTIRII GOLIA - ETAPA II

Descriere proiect

Valorificarea potenţialului cultural-istoric şi turistic al Mănăstirii Golia

Datorită acţiunii repetate a cutremurelor de la zidirea Bisericii şi până în prezent, a fenomenului de îmbătrânire a materialelor şi a intervenţiilor numeroase efectuate de-a lungul timpului, toate însumate au avut un efect distructiv asupra stării de conservare a picturii murale interioare. Principalii factori care au determinat alterarea stării de conservare a picturii murale interioare de la biserica Mănăstirii Golia se referă la mişcările seismice, umiditatea de infiltraţie şi de capilaritate, reparaţiile anterioare necorespunzătoare (chituiri, retuşuri, repictări, refaceri strat foiţă metalică etc.), administrarea neglijentă a spaţiului interior referitoare la regulile de conservare.

Ca urmare, a fost necesară restaurarea şi punerea în valoare a picturii murale interioare, a Iconostasului şi Amvonului.

Proiectul

Cu sprijinul fondurilor europene s-au realizat lucrări de conservare – restaurare pictură interioară, Iconostas şi Amvon şi iluminat arhitectural şi decorativ, refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivul reabilitat, în interiorul zonei de protecţie a acestora (strada George Enescu, Strada Golia şi Stradela Armeană), punerea în valoare a zonei de protecţie a monumentului istoric prin amenajări peisagistice, precum şi reabilitarea utilităților anexe din zona de protecție a monumentului istoric.

Valoarea totală a proiectului: 25.139.418,36 lei,
Contribuţie beneficiari: 607.210,23 lei
Asistenţă financiară nerambursabilă (FEDR): 17.129.696,31 lei
Bugetul naţional: 7.402.511,82 lei
Beneficiari: Consiliul Judeţean Iaşi / Consiliul Local Iasi
Programul european relevant
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa Prioritară: 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul Major de Intervenţie: 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul Poli de creştere
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est