Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

REABILITAREA MĂNĂSTIRII GOLIA - ETAPA II

 • DENUMIREA INVESTIŢIEI: Reabilitarea Mănăstirii Golia - etapa a II - Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a vechilor strane, biserica Mănăstirii Golia; Mobilier interior lucrări de restaurare componente artistice.
 • ELABORATOR: SC Impex Romcatel Cercetare Proiectare SA
 • ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Consiliul Judeţean Iaşi
 • AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Consiliul Judeţean Iaşi
 • BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Iaşi
 • AMPLASAMENT: Municipiul laşi - între Bd. Independenţei la nord, str. Sărăriei la est, str. C. Negri la sud, str. G. Enescu la vest
 • MONUMENT: Cod LMI IS-II-a-A-03852
 • CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ: B - Construcție de importanță deosebită
 • VERIFICAREA PROIECTULUI: arhitect atestat
 • DENUMIRE: "Mănăstirea Golia" - Iaşi este monument istoric aflat pe lista monumentelor istorice din 2004 la poziţia 1009 cod IS-II-a-A-03852
 • AMPLASAMENT: Municipiul laşi - între Bd. Independenţei la nord, str. Sărăriei la est, str. C. Negri la sud, str. G. Enescu la vest
 • FUNCŢIUNE: lăcaş de cult ortodox
 • PROPRIETAR: Consiliul Judeţean Iaşi, titlul de proprietate nr.186679, cod 090560, cu titlul de donaţie prin Contractul de donație nr. 387/2005, eliberat la 17.01.2005