Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi - Vaslui


 • Home
 • Obiectivele proiectului
 • Surse de finantare
 • Durata proiectului si perioada de implementare
 • Grupul tinta / Beneficiarii directi si indirecti
 • Date tehnice
 • Rezultate estimate ale proiectului si impactul asteptat
 • Galerie foto
 • Harta
 • Contact
 • Noutati/Evenimente

 • NR. CRT. SURSE DE FINANTARE VALOARE
  (RON)
  I Valoarea totala a proiectului, din care: 70.117.252,34
  A. Valoarea neeligibila a proiectului 11.095.661,36
  B. Valoarea eligibila a proiectului 59.021.590,98
  II Contributia proprie in proiect, din care: 1.180.431,82
  A. Contributia solicitantului 797.263,65
  B. Contributia partenerului /partenerilor 383.168,17
  III Venituri nete in cazul proiectelor generatoare de venituri -
  IV Asistenta financiara nerambursabila solicitata 57.841.159,16