Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi - Vaslui


 • Home
 • Obiectivele proiectului
 • Surse de finantare
 • Durata proiectului si perioada de implementare
 • Grupul tinta / Beneficiarii directi si indirecti
 • Date tehnice
 • Rezultate estimate ale proiectului si impactul asteptat
 • Galerie foto
 • Harta
 • Contact
 • Noutati/Evenimente

 •         Potentialii beneficiari ai proiectului/ grupul tinta: Proiectul propus va avea efecte directe si indirecte asupra mai multor categorii de beneficiari, identificati in functie de gradul in care vor beneficia de avantajele determinate de reabilitarea si modernizarea DJ 248.

  Grupul tinta al proiectului a fost identificat pe baza datelor statistice actualizate furnizate de primariile celor 7 comune a caror teritoriu administrativ este traversat de DJ 248 in judetele Iasi si Vaslui.

  Cei 39.047 locuitori si cei 722 de agenti economici ai comunelor traversate de DJ 248 sunt repartizati administrativ in cele 7 comune din judetele Iasi si Vaslui: Miroslava (Judetul Iasi), Ciurea (Judetul Iasi), Mogosesti (Judetul Iasi), Grajduri (Judetul Iasi), Scanteia (Judetul Iasi), Rebricea (Judetul Vaslui), Vulturesti (Judetul Vaslui).

          Beneficiari directi: Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui.

          Beneficii rezultate din implementarea proiectului:

  Asigurarea conexiunii la reteaua de drumuri nationale / europene (coridorul IX pan-european inter-modal) si scoaterea din izolare a unor zone cu o dezvoltare structurala deficitara; in urma modernizarii DJ 248 creste lungimea drumurilor comunale si judetene modernizate cu 37,980 km in judetele Iasi si Vaslui; cresterea contactelor dintre agentii economici si a volumului tranzactiilor incheiate prin facilitarea accesului agentilor economici la reteaua de drumuri nationale si europene; grad ridicat de accesibilitate catre zonele urbane, turistice, de afaceri si puncte de frontiera ale judetelor; oferirea unei alternative de calatorie mai rapide si mai sigure pe ruta Iasi-Vaslui si decongestionarea traficului de pe DN 24; prin cresterea accesibilitatii si atractivitatii zonei traversate se stimuleaza mobilitatea fortei de munca din mediul rural si in special reorientarea somerilor spre piata fortei de munca din mediul urban; cresterea gradului de atractivitate la nivel judetean.

          Beneficiari indirecti: 816.910 locuitori ai judetului Iasi; 455.049 locuitori ai judetului Vaslui; 3.734.546 locuitori ai Regiunii de Dezvoltare Nord-Est; Consiliile Locale ale celor 7 comune traversate de DJ 248 modernizat (Miroslava, Ciurea, Mogosesti, Scanteia, Grajduri, Rebricea, Vulturesti); 123 de persoane angajate pe perioada investitionala.

          Beneficii rezultate din implementarea proiectului: Oferirea unei alternative de calatorie si transport pe ruta Iasi – Vaslui mai scurta si mai sigura decat DN 24; reducerea discrepantelor intre localitatile regiunii din punct de vedere al dotarilor de infrastructura rutiera si pe termen lung reducerea discrepantelor de dezvoltare; proiectul propus se coreleaza cu proiectele de dezvoltare preconizate de comunitatile locale traversate de DJ 248 in vederea cresterii atractivitatii zonei si stimularii dezvoltarii
  economice; reducerea disparitatilor urban – rural prin investitii in infrastructura menita sa atraga investitii si sa stimuleze cresterea economica; cresterea cu 37,980 km a lungimii drumurilor publice modernizate pe care populatia le poate folosi precum si grad crescut de siguranta rutiera pe tronsonul reabilitat; cresterea atractivitatii regionale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.