Relatia cu alte programe

RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

          

 


MOD DE RELAŢIONARE

Planul Naţional de Dezvoltare (PND)

 

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului strategic de „îmbunătăţire a gradului general de atractivitate şi accesibilitate a regiunilor”. Pe lângă îmbunătăţirea calităţii şi standardelor de viaţă, investiţiile în îngrijiri medicale au efect direct asupra competitivităţii, productivităţii şi coeziunii sociale.

 

 

Strategia Naţională de Sănătate Publică

Strategia Naţională de Sănătate Publică identifică nevoile de sănătate ale populaţiei şi stabileşte organizarea personalului şi a unitaţilor medicale în vederea furnizării tuturor serviciilor de sănătate necesare pentru promovarea sănătăţii, prevenirea bolilor, diagnosticarea şi tratamentul acestora, precum şi reabilitarea fizică, socială şi profesională.

Prin obiectivele propuse, proiectul propus se încadrează în contextul Strategiei Naţionale de Sănătate Publică, urmărind trecerea centrului de greutate al îngrijirilor către asistenţa ambulatorie.

 

 

Strategia de Dezvoltare Regională Nord Est

Strategia de Dezvoltare Regională Nord Est are ca obiectiv: Îmbunăţatirea condiţiilor de instruire, creşterea gradului de sănătate a populaţiei regiunii şi sprijinirea incluziunii sociale a categoriilor marginalizate şi excluse social prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii.

Prin proiectul propus se  va obţine creşterea cu 25% pe an a accesului persoanelor (femei) la servicii medicale de calitate.

 

 

 

Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Iaşi pentru perioada 2009-2014

 

Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Iaşi pentru perioada 2009-2014 (document aprobat prin HCJ nr. 238/2009) care stabileşte următorul Obiectiv vertical 5 – Reducerea inegalităţilor şi îmbunătăţirea integrării sociale la nivelul judeţului Iaşi, Politica 1:  Dezvoltarea serviciilor sociale; Politica 2: Reducerea dezechilibrelor rural-urban prin iniţierea de politici sociale – prin Programul 2.2. Accesul la servicii de sănătate şi informarea populaţiei.

Astfel, proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea strategiei Judeţului Iaşi în domeniul social.

 

Legaturi importante


www.inforegio.ro

www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Unitatea administrativ teritorială
Județul Iași

ghiseu.unic@icc.ro

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi
Tel: 004-0232.235100
Fax: 004-0232.210336
© 2013 TOATE DREPTURILE DE IMAGINE SI CONTINUT SUNT REZERVATE