Grupul ţintă/ Beneficiarii

Grup ţintă

• Pacientele Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi: 
31.000 de persoane în primul an de operare.

 

Beneficiari direcţi               

- Populaţia feminină de vârstă fertilă din judeţul Iaşi şi Regiunea Nord - Est: 919.028 persoane, din care 213.951 persoane în judeţul Iaşi;

- Ambulatoriul de specialitate obstetrică şi ginecologie Cuza Vodă Iaşi;

- Consiliul Judeţean Iaşi;

- Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi;

- Personalul angajat al Ambulatoriului de specialiate alSpitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Cuza-Vodă Iaşi.

 

 

Beneficiari indirecţi               

- Locuitorii judeţului Iaşi, 826.552[1] persoane, din care 419.113 persoane de sex feminin;

- Locuitorii Regiunii Nord Est, 3.734.546 persoane[2];

- Sistemul public de sănătate al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.

 

 

 Proiectul urmăreşte:

- 1 ambulatoriu reabilitat şi refuncţionalizat până la finalul proiectului;

- Crearea a 2 noi servicii medicale în cadrul Ambulatoriului (Şcoala Părinţilor şi Kinetoterapie);

- Dotarea cabinetelor ambulatoriului cu 28 bucăţi echipamente moderne specifice şi 50 bucăţi instrumentar pentru diagnosticarea afecţiunilor sistemului genital feminin şi pentru monitorizarea sarcinii şi a feţilor;

- Dotarea laboratorului cu aparatura necesară investigaţiilor paraclinice – 96 bucăţi aparatură specifică;

- Dotarea spaţiilor aferente ambulatoriului cu mobilier specific – 105 bucăţi;

- Creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30 - 50%.

Legaturi importante


www.inforegio.ro

www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Unitatea administrativ teritorială
Județul Iași

ghiseu.unic@icc.ro

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi
Tel: 004-0232.235100
Fax: 004-0232.210336
© 2013 TOATE DREPTURILE DE IMAGINE SI CONTINUT SUNT REZERVATE