operatorilor de transport persoane

Comunicat - în atenția operatorilor de transport persoane

Urmare a adresei Consiliului judeţean Iaşi nr. 14241/08.10.2013 înregistrată la Centrul Naţional pentru Managementul Societăţii Informaţionale – CNMSI la nr. 1010/08.10.2013 prin care s-au înaintat propunerile calendarului licitaţiei electronice pentru atribuirea traseelor judeţene cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, anunţăm calendarul sus menţionat după cum urmează: