departamente

Departamente

Compartiment Cabinet Președinte

   Tel: 004-0232-235100 int. 487

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice, Relații Internaţionale și Protocol

    e-mail: comunicare@icc.ro
    Tel: 004-0232-235100 int. 276

Serviciul Audit Public Intern