Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 26.01.2023

DISPOZIŢIA nr. 39    

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 ianuarie 2023, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 ianuarie 2023, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului Judeţean Iaşi din data de 21 decembrie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 05 ianuarie 2023, ale cărei lucrări s-au desfăşurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă, respectiv prin aplicaţia online de videoconferinţă zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 16 ianuarie 2023, ale cărei lucrări s-au desfăşurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă, respectiv prin aplicaţia online de videoconferinţă zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  pentru Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi, cu aplicare de la 01 februarie 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital “Cuza-Vodă” Iaşi – Dl. Ec. Robert DÂNCĂ)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, cu aplicare de la 01 februarie 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Pneumoftiziologie Iaşi – Dl. Șef lucr. dr. Radu CRIȘAN-DABIJA)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, cu aplicare de la 01 februarie 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital „Sf. Parascheva” Iaşi – Dl. Șef Lucr. Dr. Manuel-Florin ROȘU)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei 1 – Reparaţii curente din  Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)          
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Actul Constitutiv şi a Actului Adițional nr. 1 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, revizuite 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv ARSACIS – Dl. Iulian JELEA)       
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău, cu sediul în str. Al. Lăpușneanu nr. 11, orașul Hârlău, județul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 168/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidenţial “Bucium” Iaşi,  judeţul Iaşi - Componenta 1” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 173/26.06.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie: “Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în loc. Cornești, Comuna Miroslava, Jud. Iași, NC 79478”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi- Componenta 1”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 174 din 26.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în com. Miroslava, sat Cornești, jud. Iași, NC 79434” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi” – Componenta 1, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 176/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în loc. Cornești, com. Miroslava, jud. Iași, NC 79465”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Bucium Iaşi” – Componenta 1, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 169/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium” Iaşi, judeţul Iaşi - Componenta 2” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 175/26.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în sat Corneşti, comuna Miroslava, jud. Iaşi, NC 77229”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “Bucium” Iaşi - Componenta 2”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 105/18.03.2020 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții revizuite şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinație, din sală de sport în centru de zi” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial „Bucium” Iaşi - Componenta 2”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 170/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Stelian" Pașcani, județul Iași” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi  nr. 177/26.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Morilor, cvartal 47, loturile 1, 2 și 3, mun. Pașcani, jud. Iași", în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi  nr. 178/26.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Morilor, cvartal 47, loturile 4, 5, 6 și 8, Mun. Pașcani, jud. Iași", în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, jud. Iași”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 106/18.03.2020 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții revizuite și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și schimbare de destinație din Centru rezidențial Sf. Stelian Pașcani în Centru de zi Sf. Stelian, Pașcani, str. M. Kogalniceanu nr. 2, Oraș Pașcani, Jud. Iași", în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, jud. Iași", cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 172/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “C.A Rosetti” Iași – LOT 2”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi  nr. 104/18.03.2020  privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: “Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. V. Lupu nr. 80 cu acces din str. Hanciuc, jud. Iaşi”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. ROSETTI IAŞI” LOT 2.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 186/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna Miroslava, sat Cornești, Jud. Iaşi, NC 79428”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi” – Lot 2, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 184/26.06.2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie a corpului de cantină P+1 situat în str. Vasile Lupu nr. 80, Jud. Iaşi în Centru de zi” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, jud. Iași ” – Lot 2.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 171/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “C.A. Rosetti” Iași – LOT 1”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 181/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități (str. Brândușa nr. 7, Iași)” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” – LOT 1, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 183/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi (electric și apă) în com. Popricani, jud. Iași, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, jud. Iași” – LOT 1, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 182/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire și dotare casă de tip familial P+1E și împrejmuire (str. Azilului nr. 1, Iași)” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași”, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi  nr. 180/26.06.2019  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Construire și dotare casă de tip familial P+1E și împrejmuire (str. Strugurilor nr. 41 A1, Iași)” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” – LOT 1, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 30. Proiect de hotărâre privind menținerea la nivelul lunii decembrie 2022 a salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Direcției Județene de Pază și Protecție Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director interimar Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași – Dl. Dănuț PODEA)
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, cu aplicare de la 01 februarie 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director interimar Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași – Dl. Dănuț PODEA)
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada ianuarie – decembrie 2022 privind stadiul realizării măsurilor incluse în Planul de menținere a calității aerului în Județul Iași pentru perioada 2019-2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Coordonator Comisie Tehnică – D-na Anca MIHĂILESCU)
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pe anul 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI)
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare realizării proiectului "Călător pe meridiane culturale", "Traveller on Cultural Meridians" conform Contractul de Grant - cod 1 HARD/2.1/1., pe anul 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, în administrarea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Iaşi, începând cu data atribuirii, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate laşi - ADIS Iaşi, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare Depozit ecologic Ţuţora din judeţul Iaşi, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de ecologic Ţuţora management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din proprietatea publică a Județului Iaşi şi în administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în proprietatea publică a UAT Comuna Țuțora, a suprafeței de 20094 mp din sectorul de drum județean DJ 249 D, identificat cu numărul cadastral 60470.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 37. Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului public al județului Iași cu drept de administrare Școala Profesională Specială „Trinitas” Tg. Frumos.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din titlul și din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 224/27.06.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Iași a terenului în suprafață de 551 mp, identificat cadastral cu nr.172542, situat în strada Arhitect George Matei Cantacuzino (fostă strada Crișan) nr. 20, aflat în administrarea Centrului Militar Zonal Iași, în vederea restituirii către Mănăstirea „Tuturor Sfinților” Bucium în conformitate cu Decizia nr. 8958/13.02.2020 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Contractului de Administrare nr. 5849/19.02.2021 încheiat între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 40. Proiect de hotărâre privind transmiterea suprafeței de 808 mp din sectorul de drum județean DJ 282 - Horlești, km 14+860-14+950-partea dreaptă și din sectorul de drum județean DJ 280E - Rediu, km 5+500-5+590, partea dreaptă, proprietate publică a Județului Iași, din administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași în administrarea Consiliului Local Rediu, în vederea implementării unor proiecte de investiții.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 41. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului proprietatea privată a județului Iași, situat în municipiul Iași, str. Arhitect G.M. Cantacuzino (fostă Crișan) județul Iași, identificat cu numărul cadastral 172542.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 42. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași a suprafeței de 250,24 mp, parte din imobilul C1, identificat cu numărul cadastral 144334-C1, situat în Iași, Bulevardul Chimiei numărul 12, proprietatea publică a Județului Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 43. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Iași a unor bunuri din parcurile aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, în vederea casării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Contractului de Administrare nr. 474/09.01.2020 încheiat cu Inspectoratul General de Aviație-Unitatea Militară 0972 Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 45. Proiect de hotărâre privind însuşirea în inventarul domeniului public al judeţului Iaşi, administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a imobilelor identificate cadastral sub nr. 2779-C2 şi sub nr.2779-C3 părţi componente din Palatul Sturdza - monument istoric IS-II cod m-B 04204.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al Asociației Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Consilier SCRPRIP – Dl. Virgil LEIȚOIU)
 47. Proiect de hotărâre privind implementarea sistemului de management flotă auto la Consiliul Județean Iași.
  • Inițiator: Consilier Județean  - dl. Adrian SLABU
  • (susține- Consilier Județean  - dl. Adrian SLABU)
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași pentru anul 2023.
  • Inițiator: Președintele ATOP Iași – Dl. Consilier Județean  Constantin DOLACHI – PELIN)
  • (susține - Președintele ATOP Iași – Dl. Consilier Județean  Constantin DOLACHI – PELIN)
 49. Proiect de hotărâre privind repartizarea pentru anul 2023 pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Iași, a sumelor corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, conform Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, precum și estimările pentru anii 2024-2026 privind repartizarea pe unitățile administrativ–teritoriale din județul Iași a sumelor corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ–teritoriale și a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași pentru anul școlar 2023-2024.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- p. Şef Serviciu Resurse Umane și Salarizare – D-na Maria HALIP)
 51. Proiect de hotărâre privind desemnarea celor doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Iași pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- p. Şef Serviciu Resurse Umane și Salarizare – D-na Maria HALIP)

Diverse

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Președintele Consiliului Județean Iași,
 3. Secretarul General al Județului Iași.

             (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

        Dată astăzi: 20 ianuarie 2023

 

                     PREȘEDINTE,                                          Contrasemnează pentru legalitate,

                     Costel Alexe                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                       Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia nr. 39

Repartizarea proiectelor de hotarari pe comsii

 

DISPOZIŢIA nr. 40      

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 39/20.01.2023 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 ianuarie 2023, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 912/17.11.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 noiembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 39/20.01.2023 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 26 ianuarie 2023 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:

 52.  Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie de către Direcţia Judeţeană de Pază şi Protecţie Iaşi, pentru anul 2023, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 497/21.12.2022 Consiliul Judeţean.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director interimar Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași – Dl. Dănuț PODEA)

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor pentru functionarea centrelor de zi din comunele Aroneanu, Balş, Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion Neculce, Miroslava, Ruginoasa, Scobinţi, Tomeşti, Ţibăneşti şi Ţigănaşi precum şi cota-parte de finanţare din bugetul Judetului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

54. Proiect de hotărâre privind Regulamentul pentru aprobarea acordării, din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a cotei-părţi şi a cuantumului total al cheltuielilor de funcţionare ale centrelor de zi de sub autoritatea unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi.

 •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

 

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART. III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 39/20.01.2023, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Președintele Consiliului Județean Iași,
 3. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 25.01.2023

 

                   PREȘEDINTE,                             Contrasemnează pentru legalitate,

                     Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia nr. 40

Repartizarea proiectelor de hotarari pe comisii de specialitate