Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judeţului Neamţ – Iaşi – limita judeţului Suceava

Accesaţi site-ul dedicat acestui proiect:

 

Proiectul Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judeţului Neamţ – Iaşi – limita judeţului Suceava se înscrie în cadrul acţiunilor prevăzute în cadrul Programului de Dezvoltare Economică şi Socială a Judetului Iaşi în anul 2007.

 

Atingerea obiectivelor de dezvoltare economică şi socială a judeţului Iaşi este condiţionată de asigurarea unei infrastructuri de transport corespunzătoare, necesară accesibilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi a agenţilor economici dinspre zonele cu structură de dezvoltare deficitară spre polii regionali de creştere economică.

 

Consiliul Judeţean Iaşi a elaborat o strategie de reabilitare a drumurilor judeţene. Strategia cuprinde o prioritizare a 10 proiecte de reabilitare şi modernizare a drumurilor judeţene, realizată după următoarele criterii:
- posibilitatea de deschidere a drumului judeţean la drum naţional/european;
- număr de locuitori deserviţi şi posibilităţi de decongestionare a traficului de pe alte artere de legătură;
- starea actuală de viabilitate a drumului judeţean;
- traficul auto;
- gradul de dificultate al traseului;
- creşterea gradului de urbanizare;
- susţinerea creşterii economice (accesul la reţeaua de drumuri naţionale şi europene a agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în zona rurală).

 

Valoarea totala a proiectului: 60.846.890,55 lei
Costuri eligibile totale: 51.035.937,25 lei
Valoarea solicitata (nerambursabila):50.015.218,50 lei