Ambulatoriul de Specialitate Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iaşi

Accesaţi site-ul dedicat acestui proiect:

Proiectul contribuie la crearea premiselor necesare pentru asigurarea accesului populaţiei Regiunii de Dezvoltare Nord – Est la servicii medicale esenţiale prin reabilitarea Ambulatoriului de specialitate obstetrică şi ginecologie Iaşi.

Lucrările vor consta în:

 • Reabilitarea şi modernizarea clădirii Ambulatoriului (situată la intrarea în strada Cuza Voda nr. 34, municipiul Iaşi);
 • Utilizarea integrală a etajului 2 şi transformarea în spaţii utile funcţionării ambulatoriului;
 • Păstrarea arhitecturii autentice a clădirii;
 • Dotarea spaţiilor cu echipamente şi aparatură medicală specifică.

Proiectul propune o investiţie complexă, de reabilitare a clădirii în care funcţionează actualul „Ambulatoriu” al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi prin:

 • Modernizarea şi refuncţionalizarea imobilului prin păstrarea structurii de rezistenţă existente şi reabilitarea faţadelor şi acoperişului tip şarpantă, în varianta existentă în prezent. Refuncţionalizarea va ţine cont de legislaţia privind funcţionarea unităţilor sanitare şi de recomandările expertizei tehnice;
  • Etajul 2, care la data actuală nu este funcţional, va fi amenajat cu spaţii utile pe toată suprafaţa construită şi se vor executa termoizolaţii care să poată asigura confortul termic în spaţiile interioare. Pentru iluminarea spaţiilor se vor utiliza ferestre speciale de mansardă. Lucrările contribuie la creşterea gradului de siguranţă a clădirii, înlăturându-se astfel pericolul producerii unor accidente în cazul unui seism. În situaţia actuală, rezistenţa şi stabilitatea ansamblului nu sunt asigurate;
  • Lucrările de refuncţionalizare şi extindere propuse constau în proiectarea unui flux adecvat destinaţiei spaţiilor, în conformitate cu normele igienico-sanitare prevăzute de Ordinul 914/2006 şi cu conceptele de exigenţă, performanţă şi dezvoltare durabilă caracteristice unei construcţii din clasa a II-a de importanţă. Aceste lucrări au o contribuţie esenţială în obţinerea autorizaţiei de funcţionare de către Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie;
  • Lucrările de reabilitare şi extindere vor respecta principiile dezvoltării durabile prin adoptarea unui complex de măsuri  care vor conduce la creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30 până la 50%. Termosistemul şi tâmplăria din lemn stratificat cu geam termopan vor oferi o foarte bună izolaţie termică, conducând la creşterea eficienţei energetice a clădirii prin reducerea transferului termic între exterior şi interior.

Proiectul contribuie la corectarea disparităţilor şi repartizarea teritorial – regională echilibrată a unităţilor medicale moderne prin realizarea unei investiţii într-o zonă în care se înregistrează cel mai mare necesar de reabilitare a infrastructurii serviciilor de sănătate şi cel mai mare necesar de echipamente medicale moderne – Regiunea de Dezvoltare Nord – Est;

Proiectul asigură accesul egal al tuturor cetăţenilor la servicii medicale prin realizarea unei investiţii cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării. Astfel, soluţia tehnică adoptată are în vederea adaptarea clădirii la nevoile specifice persoanelor cu dizabilităţi: la unul din accesele în clădire s-a prevăzut o rampă pentru accesul persoanelor cu handicap, iar la parterul clădirii se va realiza un grup sanitar special dimensionat şi utilat pentru deservirea acestei categorii de persoane.

Obiectivele generale ale proiectului sunt creșterea calității vieții prin îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală din Regiunea de Dezvoltare Nord Est pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la servicii de sănătate adecvate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reabilitarea Ambulatoriului de specialitate obstetrică și ginecologie „Cuza Vodă” Iași în vederea creșterii accesului la servicii medicale de diagnosticare, tratament și profilaxie a afecțiunilor sistemului genital feminin, îmbunătățirea calității serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbidității și mortalității materne, îmbunătățirea prevenției primare și secundare, prin diagnostic precoce a unor afecțiuni ale gravidei  și copilului și creșterea accesului la servicii moderne de planificare familială.