Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași

Accesaţi site-ul dedicat acestui proiect

Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași

Consiliul Judeţean Iaşi derulează, în calitate de beneficiar, proiectul AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIOZIOLOGIE IAŞI Cod SMIS 19732

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Aceasta asigură gestionarea asistenţei financiare din Instrumentele Structurale.

Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care asigură implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-Est.

Beneficiarul proiectului este Consiliul Județean Iași. Proiectul a fost lansat în luna august 2013. Localizarea proiectului: Municipiul Iași, Str. Dr. I. Cihac nr.30