„Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, Judeţul Iaşi”, cod SMIS 48439