Proiecte în valoare de 27 milioane de euro, depuse spre finanțare

Cincisprezece proiecte în valoare totală de 27 milioane de euro au fost depuse, în vederea obținerii finanțării, de Consiliul Județean Iași prin Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Acestea vor fi implementate în parteneriat cu raioane din Republica Moldova.

Investițiile propuse vizează reabilitarea și promovarea de obiective culturale, modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea de spitale, achiziționarea de aparatură medicală performantă, dar și colaborări în domeniul cercetării.

Proiectul “Călător pe meridiane culturale” are o valoare totală de 1,7 milioane de euro și va fi implementat în parteneriat cu Raionul Fălești. Consiliul Județean va restaura și va promova turistic Muzeul “Ion Creangă”, ansamblu din care face parte și Bojdeuca.

            „Educație și cultură fără frontiere” va fi implementat în parteneriat cu Raionul Fălești. Valoarea totală a proiectului este de 1,6 milioane de euro. Muzeul “Mihai Eminescu”  din parcul Copou va fi restaurat și consolidat, tâmplăria va fi înlocuită, iar instalațiile electrice, sanitare și termice vor fi refăcute.

            Prin proiectul „Circuit turistic internațional de promovare a patrimoniului cultural-istoric”,  care va fi derulat în parteneriat cu Raionul Strășeni, Casa Memorială “Constantin Negruzzi” va fi restaurată. Conacul familiei Negruzzi are nevoie de înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalațiilor electrice, sanitare și termice. Proiectul are o valoare totală de 1,5 milioane de euro.

            Se încearcă totodată reabilitarea Stăreției din cadrul Mănăstirii Golia prin proiectul „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin valorificarea tradiției, culturii și monumentelor în regiunea transfrontalieră Ungheni, Republica Moldova- Iași, România”. Monumentul istoric necesită restaurarea ușilor și înlocuirea tâmplăriei ferestrelor, refacerea trotuarelor și a rigolelor, reabilitarea beciului, refacerea aleilor de acces și înlocuirea totală a instalațiilor termice, electrice și sanitare. Valoarea totală a proiectului este de 1,7 milioane de euro.

            Proiectul „Endomanet – Endometriosis Management Network” va fi derulat la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” și Spitalul Raional Fălești. Parteneriatul presupune dotarea cu aparatura necesară și formarea unei echipe de experți pentru diagnosticarea și tratarea endometriozei, o afecțiune întâlnită la 10 procente din populația feminină. Investiția estimată este de 1,6 milioane de euro.

            „Transheart for children – Transfrontalier platform for children with heart diseases” va fi derulat în parteneriat cu Raionul Strășeni. Secția de cardiologie din cadrul Spitalului de Copii “Sfânta Maria” va fi dotată cu aparatură performantă. Valoarea totală a proiectului este de 1,5 milioane de euro.

            Prin proiectul „Together for health”, care va fi derulat în parteneriat cu Raionul Telenești,  cu o valoare totală de 1,9 milioane de euro, clădirea monument istoric în care funcționează Secția Pașcanu a Spitalului de Pneumoftiziologie va fi consolidată și reabilitată. Această secție urmează să fie dotată cu echipamente, tehnică și aparatură medicală de ultimă generație  prin proiectul  ”Reabilitarea și modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași în vederea îmbunătățirii, tratării și detectării de caz a tuberculozei”. Astfel, se urmărește asigurarea serviciilor de prevenire, depistare și tratare a tuberculozei. Valoarea  totală a acestuia este de 6,4 milioane de euro.

            „Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din județul Iași, România și Raionul Sângerei, Republica Moldova”- În județul Iași va fi modernizat un tronson de 4 kilometri de pe DJ 249A, cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni. Investiția totală va fi de 2,3 milioane de euro.

            „Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din Județul Iași și Raionul Leova”- Consiliul Județean va moderniza DJ 249A, pe o lungime de 9 kilometri, între localitățile Holboca și Bosia. Valoarea estimată a proiectului este de 2,3 milione de euro.

“Improving citizens longevity and quality of life in Iași-Sîngerei crossborder region through providing innovative health care services” – pentru Spitalul de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Vodă” va fi achiziționat un mamograf digital de înaltă performanță. Valoarea estimată este de1,4 milioane de euro.

           Proiectul “Cercetarea și promovarea generării de înaltă eficiență prin trigenerare, bazate pe utilizarea resurselor regenerabile solare pentru obținerea energiei electrice, termice și a frigului, inclusiv achiziția echipamentului” va fi implementat în parteneriat cu Institutul de Energetică al Academiei de Științe din Republica Moldova și Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași. Bugetul este de aproape 200.000 de euro.

           Va fi dezvoltat un sistem fotovoltaic de înaltă eficiență pentru generarea energiei electrice, a apei fierbinți și a frigului.

           Trei dintre proiecte au fost depuse de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, valoarea acestora fiind de aproximativ 3 milioane de euro.

            “Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor comune de urgență în zona transfrontalieră“ are un buget de 325.000 de euro și va fi implementat în parteneriat cu Raionul Ungheni. Proiectul vizează sprijinirea acțiunilor comune între România și Republica Moldova pentru prevenirea efectelor fenomenelor naturale.

            Proiectul Rubikedu start up school”are o valoare de 371 447 euro și va fi derulat în parteneriat cu Universitatea Tehnică Chișinău, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR N-E) și Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău. Va fi organizat un curs autorizat de ADR N-E pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 180 de studenți (60 din Iași, 60 din Bacău și 60 din Rep. Moldova).

            “Îmbunătățirea capabilităților de comunicații bazate pe tic în zona transfrontalieră nord-est-republica moldova” are o valoare de 2,2 milioane de euro și va fi dezvoltat în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova.

Proiectul va contribui la îmbunătățirea infrastructurii pentru dezvoltarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor (TIC) în zona Iași - Botoșani - Vaslui - Republica Moldova.