Noutăţi

Anunț consultare publică - Consiliul Județean Iași elaborează în această perioadă ”Strategia de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2021-2027”
https://www.icc.ro/ro/sites/default/files/files/online/noutati/2022/SDLIasi_v9.pdf
 
Vă invităm să consultați regulamentul de desfășurare și organizare a Programului de internship aprobat la nivelul Consiliului Județea Iași (https://www.icc.ro/ro/hotarari/2021/2021-08-25/hot%C4%83r%C3%A2rea-nr-251). 

Propunerile cu valoare de recomandare se pot transmite în scris pe adresa de e-mail ghiseu.unic@icc.ro, în perioada 24 mai -3 iunie 2022.

Anunţ de sistare a depunerii de cereri de finanțare aferente Programului Județean de Dezvoltare Economico - Socială Iași pentru perioada 2021-2024 - Componenta A - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea piețelor/târgurilor

Anunţ de sistare a depunerii de cereri de finanțare aferente Programului Județean de Dezvoltare Economico - Socială Iași pentru perioada 2021-2024 - Componenta B - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea terenurilor de sport pentru copii şi tineret

Lansarea „Programului Județean de Dezvoltare Economico - Socială Iași pentru perioada 2021-2024” (piețe şi terenuri de sport)

Anunț dezbatere publică IRMC
Chestionare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași pentru perioada 2021-2027
Anunț procedură de selecție CA AEROPORT IAȘI
Consultare publică privind rezultatul Analizei Multicriteriale 1 pentru obiectivul de investiție - Autostrada Târgu Neamț-lași-Ungheni
Comunicat de presa de lansare a proiectului Calator pe meridiane culturale atasat
UAT Județul Iași participă în calitate de partener al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est la proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”, Cod SMIS 2014+ 145313, proiect pentru care a fost semnat Contractul de finanțare în data de 13 iulie 2021.