Lucrările la bojdeuca lui Ion Creangă, în curs de finalizare

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a făcut o vizită pe șantier pentru a evalua stadiul proiectului de reabilitare a Ansamblului Muzeal ”Ion Creangă” și graficul de implementare.

Investiția este de 1.8 milioane de euro și face parte din proiectul „Călător pe meridiane culturale”, realizat în parteneriat cu Primăria Fălești și Consiliul Raional Fălești.

”Bojdeuca a fost inaugurată în 1918 și este primul muzeu literar din România. Peste 50.000 de vizitatori vin anual să o viziteze, fiind cel mai popular muzeu din rețeaua MNLR Iași.

A trecut un an de când am început lucrările de reabilitare a fostei căsuțe a lui Ion Creangă, după aproape 40 de ani de la ultima consolidare și renovare. Vom reuși anul acesta să finalizăm lucrările și să redeschidem ușile bojdeucii către universul lui Ion Creangă.

Foarte curând, vă așteptăm în Dealul Țicăului să descoperiți bojdeuca pe care o reabilităm, dar care își va păstra farmecul de odinioară și originalitatea. ”, a spus Costel Alexe, președintele Consiuliului Județean Iași.

Proiectul este structurat pe mai multe direcții, incluzând:

- Bojdeuca Ion Creangă – lucrări de restaurare, punere în siguranță a clădirii;

- Muzeu – lucrări de reabilitare, modernizare clădire;

- Amenajări incintă: refacere amfiteatru și circulații pietonale din incintă, sisteme de preluare și descărcare ape pluviale, reamenajarea spațiului verde și refacerea sistemului de iluminat din incintă.