Județul Iași va avea Strategie de Dezvoltare pentru perioada 2021-2027

Consiliul Județean a scos la licitație contractul de achiziție publică de servicii de elaborare a “Strategiei de dezvoltare a Județului Iași pentru perioada 2021-2027", a “Planului de măsuri pentru aplicarea Strategiei de dezvoltare a Județului Iași" și a “Metodologiei de monitorizare și evaluare a stadiului implementării acesteia". Se intenționează și achiziția de consultanță pentru obținerea avizului de mediu.

”Avem nevoie de această strategie deoarece ea va sta la baza coordonării investițiilor multianuale și a pregătirii administrației publice locale pentru absorbția fondurilor europene, oferindu-ne instrumentul pe baza căruia să putem structura și planifica implementarea pachetului de politici, programe și proiecte pe termen mediu și lung”, a declarat Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.

Valoarea totală estimată a contractului este de 135.000 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 octombrie, ora 15:00.