Hotărârea nr. 341

An/categorie hotarare: 
2021
Data hotarare: 
Vineri, 5 Noiembrie, 2021
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Reabilitare drum județean DJ 248: Intersecție Centura Iași - Dumbrava  - Grajduri - Scânteia - Lim. Jud. Vaslui,  km. 7+670 - km. 33+250” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”