Hotărârea nr. 340

An/categorie hotarare: 
2021
Data hotarare: 
Vineri, 5 Noiembrie, 2021
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Reabilitare drum județean DJ 208: Limita Jud. Neamț - Mircești - Hălăucești - Luncași - Cozmești - Stolniceni Prăjescu - Valea Seacă - Heci – Lespezi - Buda - Limita Jud. Suceava, km. 1+945 - 24+986, km. 29+992 - 48+796”care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”