Hotărârea nr. 220

An/categorie hotarare: 
2021
Data hotarare: 
Miercuri, 21 Iulie, 2021
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Județului Iași a imobilului situat în Oraș Podu Iloaiei, Județul Iași identificat în cartea funciară 60033, UAT Podu Iloaiei