Hotărârea nr. 219

An/categorie hotarare: 
2021
Data hotarare: 
Miercuri, 21 Iulie, 2021
Document atasat hotarare: 

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Iași, Caietului de sarcini al serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Iași, Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria de competență a unității administrativ teritoriale - Județul IAȘI precum și a criteriilor de calificare și selecție a ofertelor operatorilor de transport