Hotărârea nr. 91

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Marţi, 1 Iulie, 2003

Art.1
Se aproba participarea d-lui. Mihail Manciu - directorul Directiei Tehnice, d-nei. Elena Rascanu - consilier judetean, d-lui. Vasile Acostoaiei - sef Serviciu Coordonare Consilii Locale si d-lui. Corneliu Grosu - sef Birou Integrare Europeana, la turul de studii organizat de Inwent in Germania, in perioada 9-19 iulie 2003.
Art.2
Se aproba cheltuielile aferente acestei deplasari, specificate in referatul Biroului Integrare Europeana 5011/2.06.2003, conform HG 518/1995 asa cum a fost modificata si completata.