Hotărârea nr. 112

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Marţi, 1 Iulie, 2003

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Romane Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.