Hotărârea nr. 78

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Marţi, 10 Iunie, 2003

Art.1
Se instituie Regulile si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului Iasi, conform anexelor.
Art.2
Anexele 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
In cadrul unitatilor administrativ teritoriale, agentilor economici si institutiilor subordonate acestora, primarii si patronii vor stabili responsabilitatile si modul de organizare ale activitatii de aparare impotriva incendiilor si vor elabora instructiuni in acest sens.
Art.4
Consiliul Judetean Iasi va asigura supravegherea respectarii normelor si masurilor de aparare impotriva incendiilor la agentii economici si institutiile de sub autoritatea sa.
Art.5
Autoritatile administratiei publice din judetul Iasi vor organiza activitatea de aparare impotriva incendiilor potrivit prezentelor Reguli si dispozitii.
Art.6
Pentru prevenirea si stingerea incendiilor, pe linga Regulile si dispozitiile prevazute la art.1, se aplica si cele specifice domeniilor de activitate aprobate de ministere sau alte organe centrale.
Art.7
Cu data prezentei hotariri, Decizia 190/25.04.1986 a Consiliului Popular al Judetului Iasi se abroga.
Art.8
Prevederile prezentei hotariri vor fi aduse la indeplinire de catre Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Economica si Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ale Consiliului Judetean Iasi.