Hotărârea nr. 73

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Marţi, 10 Iunie, 2003

Art.1
Actualizarea tarifelor pentru manopera lucrarilor specifice protectiei plantelor conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Tarifele pentru prestarea lucrarilor specifice protectiei plantelor se stabilesc prin adaugarea la cuantumul manoperei aprobate la art.1 a contravalorii substantei utilizate si a combustibilului, cotei de 15% cheltuieli indirecte si cotei de 10% beneficiu.
Art.3
Tarifele aprobate nu contin TVA.
Art.4
Incasarea taxelor se va face in contul "Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal" - nr. 212102074540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.5
Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii.
Art.6
Cu data prezentei se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 8/26.03.2002.
Art.7
Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor, Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.