Hotărârea nr. 58

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Luni, 31 Martie, 2003

Art.1
(1) Se aproba infiintarea Comisiei Judetene Anti-Saracie si promovare a Integrarii Sociale.
(2) Structura si atributiile comisiei sint urmatoarele:
PRESEDINTI:
- Prefectul judetului Iasi - Neculai Apostol
- Presedintele Consiliului Judetean Iasi - Lucian Flaiser
MEMBRI:
- Primarul Municipiului Iasi - Constantin Simirad
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - Municipiul Iasi
- Primarul Municipiului Pascani - Neculai Ratoi
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autonritate Tutelara - Municipiul Pascani
- Primarul orasului Tg. Frumos - Gheorghe Tataru
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - Oras Tg. Frumos
- Primarul orasului Hirlau - Costache Gheorghe
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - Oras Hirlau
- Primarul comunei Ciurea - Mihai Grigoras
- Primarul comunei Lungani - Gheorghe Pricopie
- Primarul comunei Mironeasa - Mihai Prisacaru
- Primarul comunei Motca - Aurel Cozma
- Primarul comunei Dolhesti - Gelu Iacob
- Secretarul General al judetului Iasi - Ion Serbina
- Directorul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi - Pintilie Penciuc
- Directorul Directiei de Asistenta Sociala Iasi - Carmen Grigoras
- Directorul Directiei Generale de Munca si Solidaritate Sociala Iasi - Mirela Feraru
- Directorul Directiei Judetene de Statistica Iasi - Gheorghe Chirila
- Inspector General al Inspectoratului Judetean Scolar Iasi - Mihai Dumitriu
- Directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi - Stefan Georgescu
- Presedintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi Vasile Cepoi
- Directorul Casei Judetene de Pensii Iasi - Adriana Grecu
- Directorul Directiei Generale pentru Agricultura Iasi - Spiridon Plumbu
- Directorul Oficiului Judetean pentru Consultanta Agricola Iasi - Mircea Volf
- Comisarul Sef al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi - Stefan Alexa
- Directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi - Liviu Filipescu
- Directorul Directiei Sanitar Veterinare Iasi - Gheorghe Dumineca
- Directorul Oficiului pentru Protectia Consumatorului Iasi - Ion Haraga
- Seful Oficiului Teritorial Iasi - Agentia Nationala pentru Locuinte - Peterca Sebastian
- Reprezentantii sindicatelor
- Reprezentantii patronatelor
- Reprezentantii ONG-urilor
- Reprezentanti din mediul academic/universitati (Fac.Sociologie si Asistenta Sociala, Psihopedagogie speciala, Psihologie, Politici Sociale, Centre de Cercetare)
- Coordonator Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) - Sucursala Iasi - Adrian Medeleanu
- Reprezentantii directiilor cu profil social din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor fi desemnati prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.
- Reprezentantii Serviciilor publice descentralizate din judetul Iasi vor fi numiti prin Ordinul Prefectului Judetului Iasi.
Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Integrarii Sociale ii revin urmatoarele atributii:
- Elaborarea unei diagnoze privind problemele social economice ale judetului;
- Elaborarea Planurilor Judetene Anti-Saracie si Promovare a Integrarii Sociale;
- Coordonarea implementarii Planurilor Judetene;
- Monitorizarea programelor legate de saracie si excluziunea sociala, aflate in derulare;
- Elaborarea unui raport intermediar (iunie 2003) si a unui raport final in aprilie 2004;
- Stabilirea pe parcurs a eventualelor corectii in planul de masuri pe baza evaluarilor cuprinse in rapoarte;
- Crearea unei baze de date sociale la nivel judetean;
- Realizarea de studii/analize/investigatii pe esantioane reprezentative la nivel judetean;
- Organizarea grupurilor de lucru cu specialisti in domeniu;
- Selectarea ONG-urilor care pot realiza programe sociale; evaluarea acestor programe; monitorizarea si acreditarea acestora.
SECRETARIATUL TEHNIC:
- Director executiv
MEMBRI:
- Sociolog
- Jurist
- Economist
- Statistician
- Asistent social
- Psihopedagog special
Membrii Secretariatului Tehnic vor fi numiti prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi si Ordinul Prefectului Judetului Iasi.
Secretariatul Tehnic va fi organizat sub forma unui serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi.
Secretariatului Tehnic ii revin urmatoarele atributii:
- organizarea intilnirilor de lucru ale Comisiei;
- difuzarea materialelor Comisiei Anti-Saracie si Promovare a Integrarii Sociale catre membrii Comisiilor judetene;
- asigurarea contactului permanent cu Comisia Anti-Saracie si membrii comisiilor judeteane
- colectarea datelor si materialelor de la membrii comisiilor judetene
- elaborarea de rapoarte care vor fi puse la dispozitia Comisiei Anti-Saracie si Promovare a integrarii sociale in in vederea evaluarii si monitorizarii semestriale si anuale;
- diseminarea informatiilor si identificarea nevoii de consultanta externa (inclusiv experti si organizatii internationale); capacitate de contractare proiecte.
(3) Structura comisiei se va modifica la propunerea Prefectului Judetului Iasi sau a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi prin introducerea unor noi membri.
Art.2
Comisia Judeteana Anti-Saracie si Promovare a Integrarii Sociale va elabora Regulamentul propriu de functionare, care va fi aprobat prin hotarirea Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Convocarea membrilor comisiei se va face, in scris, de catre Prefectul Judetului Iasi si Presedintele Consiliului Judetean Iasi.