Hotărârea nr. 24

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 27 Februarie, 2003

Art.1
Se aproba costul anual pentru un copil institutionalizat in suma de 26.345.365 lei.
Art.2
Consiliile locale vor contribui in mod obligatoriu ce cel putin 25% din costul anual pentru fiecare copil protejat, conform prevederilor HG 457/2000 si in termenele prevazute de aceasta reglementare.
Neplata contributiei lunare in termenul stabilit la art.5 din HG 457/2000 atrage plata de penalitati de intirziere in cuantum de 0,07% pe fiecare zi de intirziere din contributia lunara.