Hotărârea nr. 21

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 27 Februarie, 2003

Art.1
Constituie contraventii la normele privind intensificarea activitatilor specifice pentru cresterea sigurantei civice in zona si incinta unitatilor de invatamint urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni, si se sanctioneaza astfel:
(1) cu amenda de la 250.000 lei la 5.000.000 lei: - introducerea in unitatile de invatamint a instrumentelor, obiectelor contondente, spray-urilor paralizante sau iritante, bauturile alcoolice, precum si a tipariturilor, inregistrarilor audio/video si a altor materiale (obiecte) cu continut obscen.
(2) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei: - comercializarea ori expunerea spre vinzare a bauturilor alcoolice, a instrumentelor si obiectelor contondente, a spray-urilor paralizante sau iritante, precum si a tipariturilor si inregistrarilor audio si video si a altor materiale (obiecte) cu continut obscen in incinta unitatilor de invatamint (scoli, cantine, camine etc.), pe o distanta de 50 m in jurul perimetrului unitatilor de invatamint ca si pe caile de acces.
(3) cu amenda de la 500.000 la 20.000.000 lei - perturbarea, in sensul intreruperii cu rea credinta, in orice mod si fara drept, a activitatilor desfasurate in cadrul unitatilor de invatamint, a caminelor si a locurilor de cazare pentru elevi.
(4) cu amenda de la 250.000 lei la 10.000.000 lei: - scrierea sau desenarea pe materialele didactice, deteriorarea prin orice mijloc sau distrugerea acestora.
(5) minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional.
(6) pentru contraventiile savirsite de minorii cu virsta cuprinsa intre 14-16 ani minimul si maximul amenzii stabilite in prezenta hotarire pentru fapta savirsita se reduc la jumatate.
(7) contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta hotarire, agentul constatator facind mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
Art.2
(1) constatarea contraventiilor prevazute la art.1 si aplicarea amenzilor se fac de catre directorii unitatilor de invatamint si imputerniciti ai acestora, primari, imputerniciti ai Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, de catre lucratorii de politie, jandarmi si de catre gardienii publici.
(2) amenzile aplicate in temeiul acestei hotariri revin bugetului local in cuantum de 75%, iar 25% revin autoritatii din care face parte agentul constatator. Sumele rezultate din executarea contraventiilor se retin ca venituri extrabugetare si vor fi utilizate pentru dotarea cu mijloace specifice activitatilor de invatamint.
(3) punerea in executare a amenzii contraventionale se va face de catre organul din care face parte agentul constatator ori de cite ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termenul prevazut de lege. (4) procedura constatarii, sanctionarii, executarii si contestarii contraventiilor prevazute la art.1 este cea stabilita de OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea 180/2002.
Art.3
Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi si Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi vor asigura comunicarea prezentei hotariri unitatilor din subordine de pe raza judetului Iasi.