Hotărârea nr. 158

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 17 Decembrie, 2002

Art.1
Domnul Teodorescu Mihai - Director General al S.C. L.D.P. S.A. Iasi se sanctioneaza cu diminuarea salariului si a indemnizatiei de conducere cu 10% pe o perioada de 3 luni, incepind cu data de 1 ianuarie 2003.
Art.2
Pina la data de 15 ianuarie 2003 reprezentantii A.G.A. la S.C. L.D.P. S.A. vor prezenta conducerii Consiliului Judetean Iasi un Raport privind situatia economico-financiara a societatii in anul 2002, stadiul realizarii investitiilor si a surselor de finantare, a modalitatilor de atragere si de utilizare a acestora, masurile dispuse de A.G.A., raport certificat de cenzori.
Art.3
Impotriva sanctiunii de la art.1 se poate face contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicarii la Tribunalul Iasi.