Hotărârea nr. 146

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Miercuri, 20 Noiembrie, 2002

Art.1
Aproba conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de "Sef serviciu" la Serviciul Juridic, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.