Hotărârea nr. 117

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Vineri, 11 Octombrie, 2002

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la constituirea Asociatiei "PRO HABITAT", persoana juridica romana de drept privat, pe baza liberei asocieri, cu scop nelucrativ, neguvernamentala si independenta, cu sediul in municipiul Iasi Bd. Stefan cel Mare si Sfint nr.69, avind ca scop promovarea intereselor comunitatilor locale in dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii oraselor Tg. Frumos, Hirlau, Roman si Tg. Neamt in cadrul Programului de Dezvoltare a Infrastructurii Oraselor Mici si Mijlocii (SAMTID).
Art.2
Se aproba proiectul de Statut al Asociatiei "PRO HABITAT" prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze in forma autentica Statutul Asociatiei "PRO HABITAT", precum si documentele ce privesc infiintarea acesteia ca persoana juridica la Judecatoria Iasi.
Art.4
Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza Directia Jurdica, Cancelarie, Stare Civila, care, prin Serviciul Juridic va urmari perfectarea documentelor si inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Judecatoria Iasi.