Hotărârea nr. 115

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Vineri, 11 Octombrie, 2002

Art.1
Se aproba modificarea si completarea "Nomenclatorului Cadru" al dosarelor si al termenelor de pastrare a actelor Consiliului Judetean Iasi prevazut in Anexa parte integranta din Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 10/27.02.2002 in sensul ca:
- la punctul 9 al Capitolului - Serviciul Privatizare-Comert se modifica termenul de pastrare de la "permanent" la "10 ani"
- se completeaza Capitolul - Serviciul Privatizare-Comert cu punctul 13 avind urmatorul continut "cotoarele autorizatiilor originale au termen de pastrare permanent".
Art.2
Restul dispozitiilor prevazute in Hotarirea 10/1998 a Consiliului Judetean Iasi ramin in vigoare.