Hotărârea nr. 109

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Vineri, 11 Octombrie, 2002

Art.1
Se aproba organigrama si statul de functii cu functiile publice pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarire, cu aplicare de la data de 1 noiembrie 2002.
Art.2
Cu aceeasi data se modifica in mod corespunzator Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu, aprobat prin Hotarirea 80/16.07.2002.