Hotărârea nr. 90

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 16 Iulie, 2002

Art.1
Aproba conditiile de participare la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante in aparatul propriu, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.