Hotărârea nr. 85

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 16 Iulie, 2002

Art.1
Aproba editarea publicatiei Monitorul Oficial al Consiliului Judetean Iasi si al unei publicatii lunare proprii ("Curierul Administrativ") pentru reflectarea activitatii Consiliului Judetean Iasi.
Directiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi si institutiile subordonate acestuia vor comunica, pina la data de 15 a fiecarei luni, informatiile necesare pentru publicarea "Curierului Administrativ" al Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Cu aducerea la indeplinire a masurilor stabilite la art.1 se insarcineaza Biroul Relatii Publice si Compartimentul Contabil sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi.