Hotărârea nr. 84

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 16 Iulie, 2002

Art.1
Se aproba prelungirea pe durata unui an a contractului de inchiriere nr. 4385/2002 incheiat intre Societatea Romana de Ascensoare - Sucursala Iasi - Moldova si Consiliul Judetean Iasi.
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii va intocmi actul aditional prin care se convine modificarea art.3 Cap.III din contractele de inchiriere ce fac obiectul aliniatului anterior, in sensul prelungirii duratei inchirierii.