Hotărârea nr. 81

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 16 Iulie, 2002

Art.1
Aproba Regulamentul de Ordine Interioara a aparatului propriu in conformitate cu Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare se va ingriji de aducerea la indeplinire a prezentei hotariri in sensul difuzarii la fiecare directie si compartiment distinct pentru luare la cunostinta sub semnatura de catre toti salariatii.