Hotărârea nr. 80

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 16 Iulie, 2002

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului propriu in conformitate cu Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directiile, serviciile si compartimentele distincte vor duce la indeplinire sarcinile rezultate din prezenta hotarire, in care sens vor corela fisele posturilor pe fiecare salariat cu Regulamentul de organizare si functionare.