Hotărârea nr. 78

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 16 Iulie, 2002

Art.1
Se insuseste contractul de performanta inregistrat sub nr. 1503/2001 incheiat intre reprezentantul Consiliul de administratie al RA "AEROPORTUL" Iasi si dl. Peltea Done Daniel - director general, anexa care face parte integranta din prezenta hotarire. Directorul general va prezenta lunar in Consiliul de Administratie al RA AEROPORTUL si in Consiliul Judetean Iasi situatia privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulat la inceputul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru conducatorul agentului economic, situatia realizarii indicatorilor de performanta, situatia platilor restante si a creantelor.
Art.2
Pentru anul 2002 se aproba indicatorii de performanta si criteriile de referinta si RA AEROPORTUL Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarire. In mod corespunzator se va completa Hotarirea Consiliului Judetean nr. 7/26.03.2002 de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli la RA "AEROPORTUL" Iasi, perfectindu-se in acest sens si actul aditional la contractul de performanta nr. 1503/2001.
Art.3
Salarizarea si plata celui de al 13-lea salar se va face in functie de indeplinirea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta, luindu-se masuri de diminuare pentru nerealizarea acestora.
Art.4
Consiliul de administratie al RA AEROPORTUL Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.