Hotărârea nr. 74

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 16 Iulie, 2002

Art.1
Aproba instituirea taxelor pentru eliberarea unor copii (tip xerox) privind informatii de interes public si certificarea exactitatii acestora, dupa cum urmeaza:

  • pentru fiecare pagina format A4 - 1.500 lei
  • pentru fiecare pagina format A3 - 3.000 lei
  • pentru fiecare pagina format A5 - 1.000 lei

Art.2
Incasarea taxelor speciale se va face prin casieria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul 283102014540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Prezenta hotarire intra in vigoare la data adoptarii.
Art.4
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Biroul Relatii Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.