Hotărârea nr. 70

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 16 Iulie, 2002

Art.1
Aproba statul de functii pentru personalul cu contract individual de munca din aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarire, cu aplicare de la 1 iunie 2002.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Contabilul sef vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.