Hotărârea nr. 48

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Miercuri, 29 Mai, 2002

Art.1
Aproba impozitele si taxele locale pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor si pentru desfasurarea de activitati economice pe baza liberei initiative, pentru anul fiscal 2003, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2003.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 124/2001.
Art.4
Directia Economica, Serviciul Financiar-contabilitate, Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia de Organizare, Resurse Umane, Informatizare - Serviciul Privatizare Autorizare, si Serviciul Cancelarie vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.