Hotărârea nr. 47

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Miercuri, 29 Mai, 2002

Art.1
Se aproba actualizarea taxelor speciale pentru eliberare de acorduri si autorizatii, inchirieri de suprafete din ampriza si zona de siguranta a drumurilor judetene conform anexei 1 si mentinerea taxei pentru eliberarea avizului prealabil si/sau autorizatiei speciale de transport, conform anexei 2, parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Eliberarea autorizatiilor prevazute la art.1 se va face de catre Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi
Art.3
Incasarea taxelor speciale se va face conform procedurii fiscale, iar colectarea lor se va face in contul nr. 283102014540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
De veniturile realizate din incasarea taxelor beneficiaza Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi pentru lucrari de investitii reprezentind tronsoane de drumuri, noi dotari tehnice, lucrari de reparatii si modernizari, studii si lucrari de proiectare privind extinderea si modernizarea retelei de drumuri locale.
Art.5
Cu data aprobarii prezentei se abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 55/25.05.2001.
Art.6
Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directia Economica si Serviciul Financiar-contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.