Hotărârea nr. 45

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Miercuri, 29 Mai, 2002

Art.1
Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 149/20.12.2001 privind actualizarea taxei speciale de cultura si sport, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
La art.2 se introduc alineatele 2 si 3 care vor avea urmatorul continut:
- Aproba acordarea de inlesniri la plata taxei speciale de cultura si sport si a majorarilor aferente, conform legislatiei in vigoare.
- Nu se acorda inlesniri la plata cheltuielilor ocazionate de recuperarea debitului (onorariu judecatoresc, taxa timbru, timbru judiciar).
Art.2
Hotarirea nr. 149/20.12.2001 a Consiliului Judetean Iasi se va republica prin grija Serviciului Cancelarie, dindu-se textelor o noua numerotare.