Hotărârea nr. 43

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Miercuri, 29 Mai, 2002

Art.1
Se aproba contul de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2001, conform anexelor 1, 1A-C, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, institutiile publice si regiile finantate sau subventionate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.