Hotărârea nr. 39

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 26 Martie, 2002

Art.1
Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor de pret pentru contractul "Reabilitarea si modernizarea Statiei de tratare Chirita Iasi", proiect component al masurii "Imbunatatirea sistemului de apa potabila si al celui al apelor uzate in scopul conformarii standardelor europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului din municipiul Iasi" in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - ec.ing. Gh. Nichita - dir. gen. RAJAC Iasi
 • Vicepresedinti
  - ing. Ioan Toma - dir. teh. al RAJAC Iasi
  - ec. Victorel Lupu - dir. gen. DGFPCFS Iasi
  - prof.univ.dr.ing.Sandu Marin - Univ.Tehnica Constructii Bucuresti
  - ec. Maria Simionescu - dir.ec. Consiliul Judetean Iasi
  - ing. Maria Hojbota - sef serv.Patrimoniu-Licitatii CJ Iasi
  - pr.univ.dr.ing.Theodor Mateescu - Univ.Tehnica "Gh.Asachi" Iasi
  - nenominalizat - asistenta tehnica a Programului ISPA
  - nenominalizat - asistenta tehnica a Programului ISPA
 • Observatori independenti(nonvotanti)
  - eng. Johan Schaupmann - BERD, Senior Consultant HASKONING
  - ing. Adrian Mihailescu - Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti Task Manager ISPA Environment
  - ing. Ioan Doniceanu - Oficiul Plati si Contracte PHARE, Ministerul Finantelor
  - nenominalizat - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Director Directia de Integrare Europeana