Hotărârea nr. 37

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Marţi, 26 Martie, 2002

Art.1
Se stabilesc faptele ce constituie contraventii in domeniul gospodaririi localitatilor urbane si rurale, precum si sanctionarea acestora, dupa cum urmeaza:

 1. Fapte de natura celor prevazute la art.9 lit.e si art.10 lit.i din OG nr. 21/2002:
  - depozitarea gunoaielor, materialelor si pamintului pe platforma drumului, in zona de siguranta sau de protectie;
  - deversarea de dejectii sau alte substante pe platforma drumului, in santurile adiacente drumului, in zona de siguranta sau de protectie.
 2. Fapte de natura celor prevazute la art.8 lit.e din OG nr. 21/2002:
  - obturarea santurilor de scurgere si evacuare a apelor pluviale prin depozitarea de materiale sau pamint;
  - realizarea de podete de acces la proprietati cu sectiune necorespunzatoare care sa nu permita scurgerea apelor;
  - nedecolmatarea santurilor din dreptul proprietatilor si podetelor de acces la acestea;
  - nerespectarea distantei legale fata de axul drumului in ceea ce priveste amplasarea constructiilor definitive sau provizorii.
 3. Fapte de natura celor prevazute la art.9 lit.g din OG nr.21/2002:
  - deteriorarea imbracamintii platformei drumului, santurilor, parapetilor de protectie la drumuri, poduri si podete;
  - deteriorarea indicatoarelor, bornelor, materialelor din care sint alcatuite apararile pe maluri.
 4. Fapte de natura celor prevazute la art.10 lit. j din OG nr. 21/2002:
  - intrarea vehiculelor cu noroi pe roti pe drumurile judetene.

Sanctiunile ce se vor aplica in situatiile prevazute anterior, tinindu-se cont de art. 8 alin.(3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, sint urmatoarele:

 • pentru faptele enumerate la pct.1 amenda de la 750000 lei la 5000000 lei;
 • pentru faptele enumerate la pct.2 amenda de la 750000 lei la 1000000 lei;
 • pentru faptele enumerate la pct.3 amenda de la 750000 lei la 5000000 lei;
 • pentru faptele enumerate la pct.4 amenda de la 750000 lei la 1500000 lei.

Art.2
Persoanele din cadrul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi imputernicite sa constate si sa aplice contraventiile prevazute la art.1 sunt:

 • ing. Stoica Romeo - director SPADJ Iasi
 • ing. Joandrea Mihai - sef serviciu SPADJ Iasi
 • ing. Ciopate Mihai - sef serviciu SPADJ Iasi
 • ing. Axinte Gabriel - sef serviciu SPADJ Iasi
 • ing. Obriste Dumitru - inspector SPADJ Iasi
 • ing. Diaconu Laurentiu - inspector SPADJ Iasi
 • teh. Pletea Magdalena - inspector SPADJ Iasi
 • sing. Ciopate Natalia - inspector SPADJ Iasi
 • sing. Manolache Antoneta - inspector SPADJ Iasi
 • sing. Drinceanu Gheorghe - inspector SPADJ Iasi.

Art.3
Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute anterior vor putea fi contestate conform procedurii prevazute de OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.